ข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพม.39 (พล.-อต.)

ชื่อสถานศึกษา จำนวน วุฒิทางลูกเสือของผู้บังคับบัญชา
ลส. นน. ผบ. B.T.C. A.T.C. A.L.T.C. A.L.T. W.B. ไม่มีวุฒิ
เฉลิมขวัญสตรี 0 50 0 7 21 1 0 0 18
พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 74 0 0 0 0 1 0
จ่านกร้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พุทธชินราชพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าทองพิทยาคม 114 86 18 7 11 0 0 0 0
บ้านกร่างวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ดอนทองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วังน้ำคู้ศึกษา 12 0 0 5 7 0 0 0 0
บางระกำวิทยศึกษา 221 0 23 8 1 0 1 13 0
ประชาสงเคราะห์วิทยา 265 265 28 5 2 3 1 17 0
ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วังทองพิทยาคม 31 0 0 6 8 0 1 16 0
สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 30 10 5 1 4 0 0 0 0
บ้านกลางพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
น้ำรินพิทยาคม 38 40 9 4 4 1 0 0 0
หนองพระพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วังพิกุลวิทยศึกษา 74 51 12 3 0 0 0 9 0
เนินสะอาดวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เนินมะปรางศึกษาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วังโพรงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไทรย้อยพิทยาคม 60 60 16 8 8 0 0 5 1
บางกระทุ่มพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เนินกุ่มวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ชาติตระการวิทยา 0 0 1 10 0 1 0 8 0
สวนเมี่ยงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พรหมพิรามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วังมะด่านพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ดงประคำพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นครไทย 300 0 34 3 3 0 2 24 1
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 67 66 16 11 5 0 0 0 0
บ่อโพธิ์วิทยา 0 0 1 3 10 0 0 0 1
นาบัววิทยา 0 0 1 6 11 0 1 0 0
นครบางยางพิทยาคม 0 0 0 7 15 0 0 0 0
ยางโกลนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วัดโบสถ์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คันโช้งพิทยาคม 49 46 13 5 0 0 0 7 0
อุตรดิตถ์ 982 269 93 59 9 1 2 17 5
อุตรดิตถ์ดรุณี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 328 0 29 11 0 0 2 14 2
ทุ่งกะโล่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แสนตอวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
น้ำริดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตรอนตรีสินธุ์ 367 0 26 8 17 0 2 0 21
ลับแลศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ลับแลพิทยาคม 92 0 9 3 1 0 2 3 0
ด่านแม่คำมันพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทองแสนขันวิทยา 15 0 1 2 2 0 0 10 0
พิชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านโคนพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ดาราพิทยาคม 54 0 4 1 1 1 0 0 1
น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ท่าปลาประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ฟากท่าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านโคกวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นาบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
น้ำรินพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 3099 943 413 183 140 8 14 144 50